Tag Archives: مقاوم

مقاوم سازی بتن

مقاوم سازی بتن

مقاوم سازی بتن

پروژه مقاوم سازی یک پروژه ساختمانی ( مقاوم سازی بتن ) شامل دو مرحله مقاوم ساختن ، مقاوم سازی می باشد.

مقاوم ساختن یعنی قبل ازساخت، در هنگام اجرا و همچنین پس از ساخت سازه ، تمام دست اندر کاران پروژه طبق استانداردهای موجود و معتبر عمل کنند. در این مرحله کیفیت مواد افزودنی بتن و مصالح بکار رفته در پروژه مورد نظر دارای کیفیت مطلوب و استاندارد باشند.
اما مقاوم سازی بتن یا به طور کلی مقاوم سازی ساختمان به این معنی است که اگر پس از ساخت و در مرحله مونیتورینگ بخصوص در برابر حوادثی که باید در طراحی و اجرا در نظر گرفته می شد سازه عملکرد مطلوبی از خود نشان نداده و از حداکثر تغییر شکل های مجاز در استاندارد تجاوز نماید، آنگاه عملیات تقویت سازه ( مقاوم سازی بتن ) ضروری خواهد بود.
باید توجه کرد که در پروژه های عمرانی باید به مقاوم سازی بتن و مقاوم سازی سازه های بتنی توجه ویژه ای داشت .

بطور عمده مقاوم سازی پروژه ساختمانی به عبارت دیگر مقاوم سازی بتن و مقاوم سازی سازه های بتنی  به سه طریق انجام می پذیرد.

کاهش بارهای وارده برسازه
وصله کردن یا به عبارتی تقویت اعضای موجود
اضافه کردن یک تعداد اعضای جدید

مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده در کاهش بارهای وارده بر سازه بطور مستقیم نمی توانند نقشی داشته باشند اما بطور غیر مستقیم می توانند بدین شکل عمل کنند. چنانچه سازه با بتن بدون مواد افزودنی (بتن ساده) ساخته شود، چون مقاومت آن از بتن با ماده افزودنی (بتن مجهز)کمتر خواهد بود، لذا اندازه اعضای سازه بیشتر و بار وارده بر سازه زیادتر خواهد بود. به عبارت دیگر ساختن بتن با مقاومت بالا در شرایط یکسان با مواد افزودنی بتن راحت تر است. کما اینکه در بسیاری موارد بخصوص هنگامیکه درصد آب به سیمان از یک مقدار اجرایی کمتر می شود، ساختن بتن اصولا غیر ممکن است. در صورتیکه با استفاده از مواد افزودنی بتن این امر امکان پذیر می باشد.

اما نقش مواد افزودنی بتن در روش های دوم و سوم مقاوم سازی سازه های بتنی معقول تر و بطور مشهود تری قابل بررسی است. معمولا در هنگام مقاوم سازی سازه های بتنی به روش تقویت اعضای موجود، بهتر است از مصالح با کیفیت بالاتر  از مصالح بکار رفته در سازه استفاده می شود که در مورد بتن، اغلب بتن با مقاومت بالا و یا بتن چگال تر مد نظر است.

برای ساخت بتن با مقاومت بالا مهمترین کار، کاهش مقدار نسبت آب به سیمان تا حداقل مقدار ممکن است، اما این کار مشکلات اجرایی را در بر خواهد داشت بطوریکه یک درصد مشخص آب به سیمان اجرایی تعریف می شود(5/0 الی 55/0).

مواد افزودنی حتی در نسبت های آب به سیمان کمتر از عددی که اجرایی نامیده می شود می توانند به گونه ای بتن را مجهز کنند که مشکلات اجرایی را مرتفع نمایند.

در روش سوم مقاوم سازی بتن همانند روش قبل معمولا مطلوب این است که اعضای اضافه شده بهتر از اعضای موجود باشند لذا مانند آنچه در بالا توضیح داده شد می توان یک سازه بتنی با مقاومت بالا ( مقاوم سازی بتن )را اجرا کرد.
روش ها بیان شده روش های اصلاح یا به عبارتی درمان سازه بتنی می باشند در صورتی که همواره بهتر است به جای مقاوم سازی سازه های بتنی بعد از ساخت سازه در هنگام طراحی و ساخت، مقاوم و مجهز ساخته شود. در مورد یک سازه و یا عضو بتنی مقاوم سازی بتن مهمترین خصوصیت آن است که تقریبا اکثر خواص دیگر بتن را می توان با آن سنجید. بنابراین بطور کلی و در اکثر مواردساخت یک بتن خوب به معنای ساخت بتن با مقاومت فشاری مطلوب است.

ملات فوران

ملات فوران

ساختار ملات فوران بر پایه رزین های فوران تولید و به بازار مصرف ارائه میگردد.

خواص واثرات ملات فوران :

1. قدرت چسبندگی بالا

2. مقاومت و استحکام فشاری بسیار مناسب و طول عمر بالا

3. تحمل مقاومت شیمیایی وحراراتی و مكانیكی بالا

4. مقاومت ویژه در برابر اشعه ماورای بفش

موارد کاربرد ملات فوران :

كاورینگ مطلوب جهت استفاده در محیط هایی که متناوبا با مواد خورنده شیمیایی قرار دارند روش مصرف ملات فوران :

سطح زیر کار كاملا باید عاری از هر گونه آلودگی اعم از چربی – روغن – گرد وغبار- زنگ زدگی – رنگ قدیمی – مواد نچسب و رطوبت باشد . در صورت وجود این گونه شرایط متعاقبا منجر به کاهش شدید اسكوپ مولكولی با زیرآیند و چسبندگی مناسب می گردد.

مراحل و روش تمیز کاری به قاعده زیر انجام میگردد:

شستشوی كامل و مطمئن با حلال مناسب ، شستشو با فشار بالای آب یا فشار هوا ، شستشو با مواد شیمیایی مناسب و خورنده ، سوزاندن توسط شعله ، سند بلاست نمودن سطح زیر كار و سنباده کاری عملیات مکش وروش های دیگر خراش انداختن روی سطح به وسیله عملیات سمباده کاری دانه درشت ، سند بلاست مناسب، اسکراچینگ ، وامثال آن علاوه بر تمیز کاری اصولی و اساسی ، موجب متخلخل شدن سطح زیر کار گشته كه این شرایط موجب بیشتر شدن سطح تماس میان رزین مورد استفاده و دیواره درز مورد نظرشده وبه این ترتیب ، میزان اسكوپ و درگیری مولكولی و چسبندگی را افزایش میدهد.

پس از انجام عملیات تمیز كاری ، چاله ها وحفره های موجود در سطح را به وسیله بتونه اپوکسی یا گروت اپوکسی كاملا پوشش دهید . دو جز محصول را با نسبت ارائه شده در یک سطل ریخته و كاملا تا همگن شدن كامل مخلوط نمائید . بدیهی است رعایت دقیق نسبت ترکیب تاثیر مستقیم بر روی كیفیت نهائی محصول خواهد داشت در صورتی كه سرعت عمل آوری محصول مورد انتظار نباشد به هیچ عنوان نسبت ترکیب را تغییر نداده و با دفتر فنی این مجموعه جهت راهنمائی های لازم در تماس باشید .

ملات فوران فاقد حلال خاصی میباشد بنابراین استفاده از هر نوع حلال به منظور کاهش ویسکوزیته اکیدا ممنوع میباشد . چنانچه ویسکوزیته ملات فوران مناسب نباشد با ارتباط با بخش فنی جهت دریافت اطلاعات فنی تماس داشته باشید .

خواص فیزیکی:

رنگ محصول:

جزA: قهوه ای تیره     جزB: طوسی    ترکیب دو جز:قهوه ای

وسکوزیته محصول(سانتی پوآز در ۲۵ درجه سانتی گراد)

جزA:۳۲۰۰      جزB:پودر جامد     ترکیب دو جز: تیسکوتروب

چگالی محصول(gr\cm2=ton/m3)

جزA:۲۰/۱      جزB:۲۰/۲            ترکیب محصول:۲۰\۲

زمان قابل مصرف پس از اختلاط (تقریبی):
در دمای ۱۵ درجه: ۷۵ دقیقه
در دمای ۲۵ درجه ۶۰ دقیقه
در دمای ۳۵ در جه ۳۰ دیقه
زمان ژل شدن : ۶ ساعت
زمان انجماد کامل: ۴۸ ساعت
زمان خشک شدن کامل ۷روز
نسبت اختلاط وزنی دوجز: ۱۰۰ به ۴۷۰
نسبت اختلات حجمی دو جز : ۱۰۰ به ۴۱۰

خواص مکانیکی و حرارتی و الکتریکی:
استحکام فشاری: ۸۲ Mpa مقاومت چسبندگی: ۴Mpa
استحکام کششی: ۱۷ Mpa مقاومت حرارتی: co140
استحکام خمشی : 25 Mpa مقاومت حرارتی عمل: co ۱۸۰
سختی: D 78 shore ضریب امبساط طولی: ۸/۱x۱۰-۵
مقاومت به ضربه: kj/m2 ۴/۲ مقاومت الکتریکی: ۴/۵x۱۰۹

خواص شیمیایی :
نامناسب = F و خوب = G و عالی = E

                                                                              

اسید سولفیریک 60% E متانول و اتانول E
اسید کلریدریک 37% E تولوئن و زایلن E
اسید نیتریک 85% E آب اکسیژینه E
اسید استیک خالص E آمونیاک 25% E
هیدروکسید سدیم 20% E سولفات کلسیم E
هیدروکسید کلسیم 50% E گاز کلر E
هیدروکسید پتاسیم 30% E فنل 90% E

مدت و شرایط نگهداری:
دربسته بندی اولیه و در دمای ۵- ۳۰ درجه سانتی گراد یک سال میباشد

نوع بسته بندی:
جزAرزین در بسته بندی ۲۵ کیلو گرمی و جزB پودر در بسته بندی ۱۰۰ کیلوگرمی (۴ کیسه ۲۵ کیلو گرمی)اختلاط ۴به ۱ و ۳به۱ میباشد

مش فایبر گلاس

مش فایبر گلاس

توری و مش فایبرگلاس که بر ساختار فایبرگلاس و پلمیرهای خاص تولید می شود جایگاه ویژه ای در مسلح نمودن انواع مواد عایق کاری و آب بندی استخر دارد. به سبب طراحی خاص آن و تحمل فشارهای هیدرولیکی بسیار بالا می توان به عنوان متریال تقویت کننده و مقاوم سازی استفاده نمود. در مباحث مربوط به مقاوم سازی بتن و آب بندی استخر و تثبیت مواد شیمیایی بتن و کلیه اموری که مرتبط با ساختار بتن می باشد قابل استفاده می باشد. عمر آن به اندازه عمر مصالح قابل استفاده با توری فایبرگلاس بوده و می توان از آن در کلیه مراحل ساخت سازه ها استفاده نمود. استحکام مقاومت کششی وفشاری و خمشی را فوق العاده بالا برده و می توند به راحتی گوشه ها و کنج های دور از دسترس را پوشش دهد. با توجه به این خاصیت ویژه نقش به سزایی در اعمال با انواع مواد آب بندی استخر در نواحی ماهیچه و محل تلاقی دیواره و کف استخر دارد. استفاده از توری فایبرگلاس در مباحث مقاوم سازی بتن و استفاده از نوع خاص این مصول جهت تقویت سازه بتنی گستره استفاده از این محصول را افزایش داده است.

کاربرد مش توری فایبر گلاس :

1- مقاوم سازی انواع متریال ها و مصالح ساختمانی
2- تقویت نماهای ساختمانی که توسط سنگ پوشش داده میشود.
3- مرمت و بازسازی و تقویت بتن و شکافها و ترک ها ی ناشی از فشار
4- تقویت و تثبیت مواد عایق کاری و آب بندی استخر
5- تقویت اتصالات کف و دیواره ها
6- آماده سازی و زیرسازی برای نصب کاشی و سنگ و سرامیک
7- پیوستگی بافت یکپارچه سنگ های مصنوعی
8- تقویت و بالابردن مقاومت کششی و خمشی مصالح ساختمان
9- استفاده بعنوان توری زیر سقف سوله ها
10- ایجاد بسته یکپارچه روی دیواره ها و کف ها برای جلوگیری از ترک
11- هم خوانی با انواع عایق های پلمیری و رزین ها برای عایق کاری و آب بندی استخر
12- ضد زلزله نمودن سازه و مقاوم سازی بتن در مقابل انواع فشارات وارد بر بتن
مزایای توری مش فایبرگلاس نسبت به توریهای فلزی:
توری های فایبر گلاس می توانند مقاومت کششی بسیار بالا را تحمل نمایند و در عین حال فوق العاده منعطف و شکل پذیر باقی می مانند. با انواع ملاتها و ترمیم کننده ها و مواد آب بندی استخر و عایق کاری همخوانی دارد. وزن پایین و عدم اکسیداسیون افزایش مقاومت و سازگاری با انواع افزودنیها از جمله مزایای قابل بحث در تقابل توری فایبر گلاس و توری فلزی می باشد.

مشخصات فنی:
مش 75 گرمی بسته بندی به صورت رول در کارتن و پاکت می باشد.
وزن 75 گرم بر مترمربع
سایز مش: 5*5 میلی متر
سایز رول: 50*1 متر
با توجه به عدم قابلیت اشتعال انبارش آن بسیار کم خطر می باشد.

عایق کاری چوب

عایق کاری چوب

یکی از مصالح پر استفاده در صنایع ساختمان چوب میباشد . نیاز به استفاده از عایق مطمئن و با عمر طولانی جهت ایزولاسیون نمای چوبی برای حفظ و نگهداری از چوب لازم الاجرا است . با توجه به استفاده سنتی از مواد پلی استر و روغن های متداول چوب و عدم اخذ نتیجه لازم در طولانی مدت و به مدد پیشرفت تکنولوژی ایزولاسیون میتوان از عایق های مدرن و به روز جهت عایق کاری چوب استفاده نمود.

این نوع عایق ها بر پایه پلیمر های مقاوم در برابر نور خورشید و رطوبت ساخته شده که تا مدت های طولانی از بازسازی و رفرش مجدد عایق چوب جلوگیری به عمل می اورد . با توجه به بافت سلولزی و حساس چوب که دایما در تقابل نور و رطوبت و الودگی های مداوم قرار دارد میتوان از مواد پلیمری جهت خود پاک شوندگی چوب استفاده نمود . عایق کاری چوب با این گونه مواد کاملا اقتصادی بوده و ضریب اصمینان بالایی هنگام استفاده ایجاد مینماید .  نفوذ مواد در بافت سلولزی و ایجاد اسکوپ مولکولی باعث میگردد مواد عایق کاری چوب در اعماق چوب نفوذ نموده و سطح چوب به تنهایی عایق نگردد . این خاصیت نفوذ مواد به بافت داخلی باعث جلوگیری از رشد و زندگی حشرات چوب خوار گشته و بافت چوب همیشه سالم باقی میماند .

از نکات حائز اهمیت در خصوص این مواد اجرای آن روی سطوح مرطوب و استفاده در شرایط جوی نامناسب میباشد . پلیمر های ضد اب کننده حدود 98 درصد از آب را از روی چوب دفع نموده و میتواند به عنوان بهترین عایق چوب به بازار مصرف معرفی گردد . استفاده از پمپ و کمپرسور در هنگام استفاده مجاز بوده و علاوه بر آن میتوان توسط غلطک و برس قلم مو نیز مورد استفاده قرار گیرد .

موارد قابل استفاده از عایق چوب در حوزه صنعت ساختمان

استفاده در نماهای خارجی و شیروانی های ساختمان

استفاده در دکوراسیون داخلی

استفاده در لمه و گریل چوبی دور استخر شنا

استفاده بعنوان لایه محافظ نمای ساختمان

الیاف فولادی بتن

الیاف فولادی بتن

الیاف فولادی بتن ساخته شده از مفتول های کم کربن با کارایی بالا می باشند که دارای مقاومت کششی بالا هنگام مخلوط شدن با بتن هستند ، به خوبی در کل ملات بتن پخش شده و خواص مکانیکی و مقاومت آن را بهبود می بخشند و به فرم ها و انواع شکل ها و اندازه های مختلف و متفاوتی قابل تولید میباشد .

یکی از خواص مهم و چشمگیر الیاف فلزی بتن ایجاد مقاومت  فوق العاده به بتن در مقابل شکستن و خمش و فشارات ناشی از بار سازه و ریزش بتن می باشد. تاثیر قابل لمس و مفیدی که الیاف فلزی بتن بر روی بتن دارد این است که استحکام سازه را افزایش داده و شکست را به تاخیر انداخته  و آن را کنترل و محافظت می کند . با افزودن الیاف فولادی بتن به ملات بتن  خاصیت شکنندگی بتن کاهش پیدا کرده، در نتیجه قابلیت تحمل فشار آن را در برابر استفاده های مکرر، شوک ، ضربه های مکانیکی و سایش فوق العاده افزایش میدهد. مهمترین تاثیر بکارگیری این محصول در بتن ، ایجاد مقاومت بالا با حفظ شرایط متعادل بتن و ایجاد افزایش فوق العاده در مقابل انواع فشارهای وارده بر سازه بتنی در آن می باشد.

قطرفیبر:  در اندازه ها و اقطار مختلف نسبت به سفارش قابل ارائه می باشد

موارد استفاده:

1- تونل سازی، جاده سازی ، پارکینگها

2- در صنایع کف سازی صنعتی ، سالن ها ،کف پوش جاده ها و انبارها

3-برای پایدار سازی صخره های شیب دار و نگهداری در کاوشهای باستان شناسی اغلب در نقطه تقاطع بین خاک و صخره به کار می رود.

4- برای محافظت دیواره پلها

5- توانبخشی ساختارهای دریایی ضعیف شده مثل فانوس دریایی

6- نگهداری تجهیزات زیر زمینی در دهانه تونل ،معدن ها وآدیت های تخلیه و اکتشافی