Tag Archives: عایق رطوبتی

آب بندی چاله آسانسور

آب بندی چاله آسانسور

با توجه به حفره آسانسور در زمین و امکان هجوم آب های زیر زمینی به داخل چاله و همچنین حساسیت ویژه آن استفاده از مواد آب بندی معمولی در چاله آسانسور مجاز نمی باشد . لذا با استفاده از این رزین های مخصوص اخطلاط با بتن و ایجاد بستر سیمانی مناسب و سپس استفاده از مواد پودری نفوذ گر و یا مواد آب بندی فشار منفی می توان اطمینان داشت که چاله آسانسور همیشه خشک وبدون رطوبت خواهد ماند . استفاده از این رزین در ملات سیمانی و بتن باعث تراکم بالای آن و ضد آب کردن بتن و سیمان می گردد. در این مرحله میتوان اطمینان داشت مقاومت بالای سیمان و بتن می تواند در مقابل محدودی از آب فشار منفی ایستادگی نماید .

در مرحله بعدی با استفاده از مواد پودر نفوذ گر می توان کل سطح را پوشش داد . مواد کریستالی پودر نفوذ گر وارد بافت بتن و سیمان شده و کلیه روزنه های بتن و سیمان را در تقابل رطوبت و کیورینگ مسدود مینمایید . بدین ترتیب کلیه مجاری و روزنه هایی که امکان دارد آب فشار منفی از داخل آن عبور کرده و به داخل چاله وارد شود مسدود گردیده و سطحی خشک را بوجود آورد.

باید توجه داشت مرطوب نگه داشتن پودر نفوذ گر پس اجرا کاملا ضروری است و در صورت عدم توجه به این نکته نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد . روش اجرای آن بسیار آسان و فقط با قلم مو قابل اجرا می باشد . تمامی نقاطی که به نحوی آسیب دیده و یا ورود آب دارند را می توان توسط ملات آنی گیر پایه سیمانی مسدود و ترمیم نمود .

خصوصیات این مواد مقاومت ویژه در مقابل انواع فشارات آب بصورت منفی می باشد و عمر آن به اندازه عمر بتن و زیر آیند می باشد و حتی با ایجاد خراش سطحی عایق بندی سیستم مختل نخواهد گردید چون مواد کریستالی به داخل بافت بتن نفوذ کرده و در داخل بتن به عمل ایزالاسیون ادامه خواهند داد .

قابل توضیح است در صورتی که فشار آب در خارج از چاله آسانسور زیاد شود مواد کریستال شونده در آوندهای بتن با افزایش حجم راه ورود آب را مسدود کرده  و چاله آسانسور همیشه خشک باقی خواهد ماند . بدیهی است  برای اجرای مواد آب بندی چاله آسانسور باید بتن کاملا نمناک و خیس باشد که مواد آب بندی توسط رطوبت بتن در اولین تماس وارد بافت بتن شود و سپس با کیورینگ متناوب تا عمق کامل بتن نفوذ نماید .

کارشناسان این شرکت آماده راهنمایی و پاسخگویی به اجرای مواد آب بندی چاله آسانسور می باشند .

آب بندی استخر پرورش ماهی

آب بندی استخر پرورش ماهی

نیاز به محافظت از جانداران آبزی و آب بندی استخر هایی كه ماهی و میگو در آن پرورش داه میشود بسیار حائز اهمیت است .

با توجه به اینكه امكان تخلیه مجدد برای تخلیه این گونه استخر ها وجود ندارد باید در مرحله ساخت استخر نسبت به آب بندی بتن و استفاده از عایق رطوبتی استخر كه بتواند در مقابل فشار های هیدرولیكی و تنش های سازه مقاومت نماید تمهیدات لازم اخذ شود.

توجه به اینكه بعلت بزرگ بودن دیواره هل و سطح استخر تماس زیاد با خاك بیرونی امری ضروری است و ایجاب می كند كه از یك نوع عایق رطوبتی استخر كه مناسب عایق كاری بدنه بیرونی استخر می باشد استفاده نمود تا از ورود آب های فشار منفی به داخل استخر جلوگیری شود .

در صورتی كه از عایق رطوبتی مناسبی استفاده نشود آب های زیر زمینی وارد بدنه سیمانی استخر شده و عایق رطوبتی استخر را از روی دیواره داخلی استخر بلند می كنند و به اصطلاح تبله یا پوسته  پوسته می شود . می توان هنگام بتن ریزی از مواد آب بندی بتن استفاده نمود تا مغز بتن كاملا آب بند و ضد آب شود .

آب بندی بتن می تواند تا حدود زیادی به بحث آب بندی استخر مساعدت نماید . استفاده از انواع روان كننده های بتن و ژل های میكرو سیلیس و پودر و مایع آب بندی بتن اخطلاط در بتن می تواند كل سازه را هنگام ساخت استخر پرورش ماهی ایزوله نماید . ساخت استخر با مواد آب بندی بتن علاوه بر صرفه جویی اقتصادی هنگام ساخت استخر می تواند مقداری زیادی در هزینه های بعدی آب بندی استخر پرورش ماهی صرفه جویی نماید .

باید توجه داشت استفاده از مواد آب بند كننده بتن به میزان لازم و طبق دستور و دیتا شیت آن اجرا شود در غیر این صورت اخطلاط و دانه بندی بتن را بهم ریخته و اب بندی را با مشكل مواجه م سازد .

جهت استفاده از بهترین مواد آب بندی بتن و طرح اخطلاط آن طبق نقشه اجرایی با كارشناسان این شركت در تماس باشید .