Tag Archives: تخریب بتن

مقاوم سازی سازه های بتنی

مقاوم سازی سازه های بتنی

مقاوم سازی سازه های بتنی

پوسته پوسته شدن بتن به علت خوردگی میلگرد

یک مشکل در سازه های بتنی خوردگی توسط مواد فولادی می باشد. خوردگی فولاد که باعث تولید اکسید آهن هیدراته یا زنگ زدگی می شود بسیار گسترده است . این عامل باعث پوسته پوسته شدن بتن می شود.خوردگی آرماتور فولادی از عوامل تخریب سازه های بتنی به شمار می رود که تحقیقات و مطالعات بسیاری برای جلوگیری از آن و مقاوم سازی سازه های بتنی انجام شده است.

مشخصات بتن با دوام:

برای شناسایی و تعیین بتن با دوام آن را در معرض خوردگی قرار می دهند و سپس مقاومت بتن را بررسی می کنند.تعیین یک بتن با دوام با شناسایی شرایط قرار گرفتن در معرض آغاز می شود. سه دسته بندی برای قرار گرفتن در معرض مربوط به حفاظت در برابر خوردگی آرماتور در ACI 318 تعریف شده است : قابل اجرا نیست (C0)، متوسط (C1) و شدید (C2). شایع ترین علت از خوردگی فولاد نفوذ کلرید می باشد.

قرار دادن بتن در معرض رطوبت و کلریدها خارجی،( آب دریا یا مایع ضدیخ نمک ) ، یک محیط خوردگی شدید می باشد.

آزمایش برای مقاومت در برابر خوردگی

اولین خط دفاعی در برابر خوردگی آرماتور است که مانع از نفوذ آب، اکسیژن، دی اکسید کربن، و نمک از سطح بتن به آرماتورهامی شود.  چند آزمایش برای ارزیابی نفوذپذیری، انتشار، جذب، و یا دیگر اقدامات مستقیم از مقاومت در برابر نفوذ مایعات انجام می شود.

آزمون دیگر که معمولا توسط کلرید انجام می شود ، آزمایش نفوذ پذیری سریع (RCPT) نامیده می شود. RCPT اندازه گیری بار الکتریکی است که بین دو طرف یک نمونه بتن در طول یک دوره شش ساعته حرکت می کند. مقادیر کمتر نشان دهنده ی مقاومت بیشتر بتن در برابر نفوذ کلرید می باشد.

ASTM C1556 یک روش دقیق تر برای محاسبه نفوذپذیری بتن می باشد. نتایج آزمون از C1556 معمولا در نتایج آزمون ارائه تنوع پایین تر است. نمونه ها پس از 28 روز در محیط نمناک به نفوذ کلرید سویه قرار می گیرند. عمق نفوذ کلرید (در طول مدت زمان  اندازه گیری: 35 روز دوره خیساندن) توسط سنگ زنی نمونه و سپس اندازه گیری سطح کلرید هر لایه با استفاده از ASTM C1152 . این روش تست استاندارد برای اسید محلول کلرید در ملات و بتن می باشد ، این روش یک روش مناسب برای بررسی میزان نفوذپذیری بتن و مقاوم سازی سازه های بتنی می باشد ولی متاسفانه وقت گیر است و به سه ماه زمان نیاز دارد.

آزمون دیگر تست سریع برای نفوذپذیری نسبت به CPT است که توسط وزارت فلوریدا حمل و نقل در سال 2004 ارائه شده است . این آزمون بر روی یک نمونه 4 * 8 اینچ انجام می شود .سپس برای نمونه های بزرگتر اندازه گیری می شود .

در حالی به طور کلی خوردگی آرماتور فولادی یک مشکل در سازه های بتنی به شمار می رود ، می توان آن را با استفاده شناسایی سریع و به کار گرفتن روش های مناسب برای مقاوم سازی بتن و مقاوم سازی سازه های بتنی کاهش داد .