مقاوم سازی بتن

مقاوم سازی بتن

مقاوم سازی بتن

پروژه مقاوم سازی یک پروژه ساختمانی ( مقاوم سازی بتن ) شامل دو مرحله مقاوم ساختن ، مقاوم سازی می باشد.

مقاوم ساختن یعنی قبل ازساخت، در هنگام اجرا و همچنین پس از ساخت سازه ، تمام دست اندر کاران پروژه طبق استانداردهای موجود و معتبر عمل کنند. در این مرحله کیفیت مواد افزودنی بتن و مصالح بکار رفته در پروژه مورد نظر دارای کیفیت مطلوب و استاندارد باشند.
اما مقاوم سازی بتن یا به طور کلی مقاوم سازی ساختمان به این معنی است که اگر پس از ساخت و در مرحله مونیتورینگ بخصوص در برابر حوادثی که باید در طراحی و اجرا در نظر گرفته می شد سازه عملکرد مطلوبی از خود نشان نداده و از حداکثر تغییر شکل های مجاز در استاندارد تجاوز نماید، آنگاه عملیات تقویت سازه ( مقاوم سازی بتن ) ضروری خواهد بود.
باید توجه کرد که در پروژه های عمرانی باید به مقاوم سازی بتن و مقاوم سازی سازه های بتنی توجه ویژه ای داشت .

بطور عمده مقاوم سازی پروژه ساختمانی به عبارت دیگر مقاوم سازی بتن و مقاوم سازی سازه های بتنی  به سه طریق انجام می پذیرد.

کاهش بارهای وارده برسازه
وصله کردن یا به عبارتی تقویت اعضای موجود
اضافه کردن یک تعداد اعضای جدید

مواد افزودنی روان کننده و فوق روان کننده در کاهش بارهای وارده بر سازه بطور مستقیم نمی توانند نقشی داشته باشند اما بطور غیر مستقیم می توانند بدین شکل عمل کنند. چنانچه سازه با بتن بدون مواد افزودنی (بتن ساده) ساخته شود، چون مقاومت آن از بتن با ماده افزودنی (بتن مجهز)کمتر خواهد بود، لذا اندازه اعضای سازه بیشتر و بار وارده بر سازه زیادتر خواهد بود. به عبارت دیگر ساختن بتن با مقاومت بالا در شرایط یکسان با مواد افزودنی بتن راحت تر است. کما اینکه در بسیاری موارد بخصوص هنگامیکه درصد آب به سیمان از یک مقدار اجرایی کمتر می شود، ساختن بتن اصولا غیر ممکن است. در صورتیکه با استفاده از مواد افزودنی بتن این امر امکان پذیر می باشد.

اما نقش مواد افزودنی بتن در روش های دوم و سوم مقاوم سازی سازه های بتنی معقول تر و بطور مشهود تری قابل بررسی است. معمولا در هنگام مقاوم سازی سازه های بتنی به روش تقویت اعضای موجود، بهتر است از مصالح با کیفیت بالاتر  از مصالح بکار رفته در سازه استفاده می شود که در مورد بتن، اغلب بتن با مقاومت بالا و یا بتن چگال تر مد نظر است.

برای ساخت بتن با مقاومت بالا مهمترین کار، کاهش مقدار نسبت آب به سیمان تا حداقل مقدار ممکن است، اما این کار مشکلات اجرایی را در بر خواهد داشت بطوریکه یک درصد مشخص آب به سیمان اجرایی تعریف می شود(5/0 الی 55/0).

مواد افزودنی حتی در نسبت های آب به سیمان کمتر از عددی که اجرایی نامیده می شود می توانند به گونه ای بتن را مجهز کنند که مشکلات اجرایی را مرتفع نمایند.

در روش سوم مقاوم سازی بتن همانند روش قبل معمولا مطلوب این است که اعضای اضافه شده بهتر از اعضای موجود باشند لذا مانند آنچه در بالا توضیح داده شد می توان یک سازه بتنی با مقاومت بالا ( مقاوم سازی بتن )را اجرا کرد.
روش ها بیان شده روش های اصلاح یا به عبارتی درمان سازه بتنی می باشند در صورتی که همواره بهتر است به جای مقاوم سازی سازه های بتنی بعد از ساخت سازه در هنگام طراحی و ساخت، مقاوم و مجهز ساخته شود. در مورد یک سازه و یا عضو بتنی مقاوم سازی بتن مهمترین خصوصیت آن است که تقریبا اکثر خواص دیگر بتن را می توان با آن سنجید. بنابراین بطور کلی و در اکثر مواردساخت یک بتن خوب به معنای ساخت بتن با مقاومت فشاری مطلوب است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + 8 =