ایجاد ماهیچه در هنگام ساخت استخر

پس از اتمام عملیات ساخت استخر بتنی و سیمانی نیاز به ایجاد ماهیچه یکی از مهمترین عوامل می باشد که باید با دقت بالا و استفاده از مواد مناسب انجام پذیرد.ساخت ماهیچه هنگام ساخت استخر عملا توسط قالب بتنی امکانپذیر نمی باشد و حتما پس از باز کردن قالب بتنی و پاک سازی روغن قالب آماده سازی محل ماهیچه گذاری باید اقدام به ماهیچه گذاری گردد. بهتر است محل تلاقی دیوار و کف استخر چکش و یا ابزاری که روی بتن خراش ایجاد نماید آماده سازی گردد تا مواد ماهیچه گذاری که اکثرا بر پایه پلیمرها می باشند بر روی آن محل به خوبی نچسبیده شوند.برای ماهیچه گذاری می توان از گروت پایه سیمان و یا چسب بتن استفاده نمود که علاوه بر تحمل فشار هیدرولیکی بتواند عملیات آب بندی استخر را در آن نقطه انجام دهد.خاطر نشان می شودماهیچه گذاری علاوه بر اسکوپ سازی دیواره و کف استخر باعث شکسته شدن فشار هیدرولیکی عمودی آب می شود که این مورد در استخرهایی که فشار هیدرولیکی بالایی دارند یعنی ارتفاع آنها زیاد می باشدامری اجتناب ناپذیر می باشد.آب بندی استخر توسط ماهیچه گذاری تکمیل می شودو می تواند باعث عایق بندی استخر در فشارهای مکانیکی و هیدرولیکی استخر گردد.استفاده از مواد آب بندی استخر برروی ماهیچه استخر می تواند در حین عملیات ماهیچه گذاری باعث عایق بندی استخر در تمام مراحل اجرایی گردد.پس از ماهیچه گذاری می توان مواد آب بندی استخر را روی ماهیچه کف و دیواره های استخر اجرا نمود.باید دقت شود جنس مواد استفاده شده در ماهیچه گذاری و مواد آب بندی استخر که بعد از آن استفاده می شود بریک پایه شیمیایی باشد تا بعدها در فشارات احتمالی باعث جداسازی مواد عایق بندی استخر از محل ماهیچه گذاری شده نگردد.بهتر است با در نظرگرفتن حجم آب و ارتفاع استخر میزان واندازه ماهیچه گذاری انتخاب گردد.هر چه ارتفاع استخر بیشتر باشد اندازه ماهیچه باید بزرگتر در نظر گرفته شود.برای تقویت ماهیچه می توان از انواع الیاف بتن برای تقویت و عدم شکسته شدن ماهیچه استفاده نمود الیاف بتن علاوه بر ایجاد مقاومت بالا در ماهیچه می توانند باعث انعطاف بتن و چسبندگی بیشتر به سطح بتن گردند والیاف فولادی بتن می توانند در تمام جهت بتن پخش شده و کل ماهیچه را تقویت نماید.بدیهی است هنگام عایق بندی استخر بهتر است مواد عایق کاری استخر به مقدار بیشتری روی ماهیچه اجرا شود.مواد عایق کاری استخر باید به صورت کامل ماهیچه را پوشش دهدتا فشار هیدرولیکی باعث نفوذ آب از داخل سیستم عایق کاری استخر نگردد.تعداد دفعات اجرای مواد عایق کاری استخر باید بیشتر باشدتا ضخامت بیشتری ذر این نقطه که جزو نقاط تنش زای استخر در عملیات ساخت استخر هستند ایجاد شود. نهایت دقت در هنگام ماهیچه گذاری و اجرای مواد عایق بندی استخر می تواند ضامن کیفیت نهایی آب بندی استخرگردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + هجده =